ҚРҰБ ставкасы 16.04.2024
USD: 447.89 RUB: 4.79
Сайт мәзірі
Тарифтер

Тарифтер

САУДАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

СЕКЦИЯҒА ҚАРАМАСТАН АЛЫМДАР МЕН ЖАРНАЛАР

Атауы Тариф, ҚҚС қоса алғанда Ескерту

1.

Жыл сайынғы мүшелік жарнасы
450 000 тенге*

Бір реттік Биржаның секция мүшелігі үшін жыл сайын алынады (сауда секцияларындағы аккредиттеу санына қарамастан)

* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды. 

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН САТУ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*

Бір реттік алым Мұнай өнімдерін сату секциясының әрбір тобы бойынша сауда-саттыққа қол жеткізгені үшін**

2. Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым
Мәліме сомасынан 0,075%
Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды
** Мұнай өнімдерінің топтары: бензин және дизель отыны, реактивті қозғалтқыштарға арналған отын, битум

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН САТУ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

КӨМІР САУДА СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ САУДА СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

МЕТАЛДАР ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ТАУАРЛАР САУДАСЫ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

ҚАРА МЕТАЛЛ СЫНЫҚТАРЫН САТУ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

СҰЙЫТЫЛҒАН МҰНАЙ ГАЗЫН КӨТЕРМЕ САУДАДА ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

КӨМІРТЕГІ БІРЛІКТЕРІНІҢ САУДА СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2.

Қосарланған қарсы аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым

Мәліме сомасынан 0,075%

Мәміленің әр тарапынан алынады
* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды

Секция торговли сахаром

Наименование Тариф, включая ндс Примечание

1.

Вступительный членский взнос
450 000 тенге*
Взимается единовременно 
2. Биржевой сбор за регистрацию сделок с Товаром, заключенных в Режиме двойного встречного аукциона 0,0625% от суммы сделки Взимается с каждой стороны сделки
* Вступительный членский взнос НДС не облагается, поэтому данный тариф сумму НДС не включает. 

АРНАЙЫ ТАУАРЛАРМЕН САУДА СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
450 000 тенге*
Бір реттік алым
2. Стандартты аукцион режимінде жасалған тауармен мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым:
2.1 Мәліме сомасынан 0% Аукцион бастамашысының мүдделерін білдіретін брокерінен алынады
2.2 Мәміле сомасы (құны)
1 млн. теңгеге дейін
10 000 тенге за сделку Аукцион жеңімпазынан алынады**
1 миллионнан 50 миллионға дейін 0,45%
50 миллионнан 1 миллиардқа дейін
0,30%
1 миллиардтан астам
0,15%

* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды.
** Егер аукцион жеңімпазы индустриялық сертификаты бар және биржада өзі өндіретін, елішілік құндылығын арттыруды көздейтін стандартталмаған тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дилер болып табылған жағдайда, ол үшін биржалық алым биржа белгілеген биржалық алым мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде белгіленеді

ЕСЖ Биржасының арнайы тауарлармен сауда секциясында сауда-саттықты дамыту үшін, осы секцияда жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алу операцияларының тиімділігін арттыру мақсатында, ЕСЖ Биржасы өз мүшелеріне брокерлік сыйақының келесі шекті мөлшерінде  жүзеге асыруды ұсынады:
Мәміле сомасы
Брокердің тарифі (мәміле сомасынан)
50 миллион теңге дейін
0,70% артық емес
50 миллионн теңгеден астам
0,50% артық емес

МЕРЗІМДІ НАРЫҚ СЕКЦИЯСЫ

Атауы
Тариф, ҚҚС қоса алғанда
Ескерту

1.

Мүшелікке кіру жарнасы
750 000 тенге*
Бір реттік алым
2. Мәмілелерді тіркегені үшін биржалық алым
Мекенжайсыз / мекенжайлы мәмілелерді тіркеу
Скальпер операциялары **

Мерзімді келісімшарттың тарабы болып табылатын сауда-саттыққа қатысушынаң алынады 

         
2.1 жеткізу фьючерстері бойынша

200 теңге әр келісімшартқа

100 теңге әр келісімшартқа

2.2 есеп айырысу фьючерстері бойынша

8 теңге әр келісімшартқа

4 теңге әр келісімшартқа
2.3 есеп айырысу шағын Фьючерстері
бойынша***

4 теңге әр келісімшартқа

2 теңге әр келісімшартқа 
2.4 базалық активі бар Опциондар бойынша болып табылады жеткізу Фьючерстер

200 теңге әр келісімшартқа

100 теңге әр келісімшартқа
2.5 базалық активі бар Опциондар бойынша болып табылады есеп айырысу Фьючерстер

120 теңге әр келісімшартқа

60 теңге әр келісімшартқа

* Мүшелік жарнаға ҚҚС салынбайды, сондықтан бұл тариф ҚҚС сомасын қамтымайды.

**Фьючерстерге арналған скальпер операциялары - бір сауда күні ішінде фьючерстік келісімшарт бойынша позицияның ашылуына және жабылуына әкелетін мекенжайсыз мәмілелер. Опциондарға арналған скальпер операциялары - бір сауда күні ішінде опциондар орындалған жағдайда базалық актив бойынша қарама-қарсы позициялардың ашылуына әкелуі мүмкін мекенжайсыз мәмілелер.


***Шағын фьючерс - бұл фьючерстік шағын келісімшарттың тиісті сипаттамасына сәйкес Биржаның мерзімді нарық бөлімінде сатылатын туынды қаржы құралы.

АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

АҚПАРАТТЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

Қызмет түрі
Спот нарығы
Мерзімді нарығы Кезең
1 Сауда-саттыққа қол жеткізу режимінде сауда-саттық жүйесіне қосылу:
1.1
Клиенттің дербес компьютерінде жұмыс станциясын бастапқы орнату және оны сауда жүйесіне қосу (барлық режимдерде)
90 000 теңге 67 500 теңге
Бір реттік алым
1.2
Жұмыс станциясын сауда жүйесіне қайта қосу (алдыңғы ажырату нысанына қарамастан: Клиенттің өтініші бойынша ерікті түрде немесе Биржамен мәжбүрлеп)
45 000 теңге

Бір реттік алым
1.3
Жұмыс станциясын клиенттің бір дербес компьютерінен клиенттің басқа дербес компьютеріне қайта орнату
45 000 теңге

Бір реттік алым
2. Ақпараттық-техникалық қызмет көрсету:
2.1 Сауда режимінде
55 000 теңге
22 500 теңге
Ай сайын алынады

2.2 Қарау режимінде
7 500 теңге 7 500 теңге Ай сайын алынады
3. ЭҚА жүйесі:
3.1

Клиенттің дербес компьютерінде Mailbox-ты бастапқы орнату (қосу) ;

Mailbox ты клиенттің бір дербес компьютерінен клиенттің басқа дербес компьютеріне қайта орнату

5 000 теңге 5 000 теңге Бір реттік алым
3.2 Абоненттік төлем
5 000 теңге 5 000 теңге Ай сайын алынады
 3.3 ЭЦҚ ашық кілтін ауыстыру*
        
2 000 теңге Бір реттік алым
Бұл тариф кілттерді жоспарлы ауыстыру кезінде де қолданылады.

АСТЫҚ НАРЫҒЫ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

Атауы
Тариф, ҚҚС
қоса алғанда
Ескерту

1.

Жеткізудің ішкі және экспорттық негіздеріндегі астықтың құны туралы күнделікті индикаторларын тарату
5 000 тенге
Ай сайын
жазылушыдан
алынады*****
2. Астық нарығындағы баға индикаторларының өзгеруі бойынша апта сайынғы биржалық талдауды тарату. 10 000 тенге
3. Астық нарығы бойынша ай сайынғы биржалық бюллетеньді жіберу
10 000 тенге
***** Ақпараттық қызметтер (жеткізудің ішкі және экспорттық негіздеріндегі астықтың құны туралы күнделікті индикаторларын тарату; астық нарығындағы баға индикаторларының өзгерістері бойынша апта сайынғы биржалық талдауды тарату; астық нарығы бойынша ай сайынғы биржалық бюллетеньді тарату) клиринг орталықта ауыл шаруашылығы өнімдерін сату секциясының мүшесі сауда шотының кодын тіркеген және ауыл шаруашылығы өнімдерінің сауда секциясының мүшесі болып табылатын брокердің клиентіне тегін ұсынылады.