ҚРҰБ ставкасы 16.04.2024
USD: 447.89 RUB: 4.79
Сайт мәзірі

Тарифтер

Клирингтік орталықтың тарифтері

Қызмет атауы

ҚҚС қосқандағы тариф

Ескерту

1

Клирингтік регистрлердің қосымша бөлімін ашу

Әрбір бөліміне 600 теңге

Қосымша бөлім ашу туралы өтініште көрсетілген ақша тізілімінің бөлімінде ескеріледі.

2

Предоставление отдельных клиринговых отчетов по разделу клиринговых регистров

Айына әрбір бөліміне 600 теңге

Қосымша бөлім ашу туралы өтініште немесе бөлім бойынша бөлек клирингтік есептерді ұсынуға өтінімде көрсетілген ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

3

Жеткізілетін Фьючерстердің клирингі

Әрбір Фьючерс үшін 50 теңге

Скальпинг операциялары*

Әрбір Фьючерс үшін 25 теңге

Фьючерстің жасалған күнін көрсете отырып, позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

4

Есептелген Фьючерстердің клирингі

Әрбір Фьючерс үшін 2 теңге

Әрбір шағын Фьючерс үшін 1 теңге Скальпинг операциялары*

Әрбір Фьючерс үшін 1 теңге

Әрбір шағын Фьючерс үшін 0,5 теңге

Фьючерстің жасалған күнін көрсете отырып, позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

5

Негізгі активі жеткізілетін Фьючерстер болып табылатын Опциондар клирингі

Әрбір Опцион үшін 50 теңге

Скальпинг операциялары*

Әрбір Опцион үшін 25 теңге

Опционның жасалған күнін көрсете отырып, позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

6

Негізгі активі есеп айырысу Фьючерстері болып табылатын Опциондар клирингі

Әрбір Опцион үшін 30 теңге

Скальпинг операциялары*

Әрбір Опцион үшін 15 теңге

Опционның жасалған күнін көрсете отырып, позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

7

Позицияларды мәжбүрлеп жабу рәсімін жүргізу

Әрбір Мерзімдік келісімшарт үшін 5 биржалық жинақ, олар бойынша рәсім барысында туындаған міндеттемелер

Мерзімдік құралдар шарты бойынша туындаған міндеттемелер ескерілетін позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

8

Клиринг қатысушысының өтініші бойынша ақша тізілім бөлімінің жағдайы бойынша анықтама беру

Әрбір анықтама үшін 1500 теңге

Клиринг қатысушысының сұранысында көрсетілген ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

9

Клиринг қатысушысының сұрауы бойынша электронды түрде есептерді ұсыну

Әрбір файл үшін 50 теңге

Клиринг қатысушысының клирингтік есептерді ұсыну туралы өтінішінде көрсетілген ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

10

Клиринг қатысушысының сұрауы бойынша қағаз жеткізгіш түрде есептерді ұсыну

Әрбір есеп үшін 1500 теңге

Клиринг қатысушысының клирингтік есептерді ұсыну туралы өтінішінде көрсетілген ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

11

Есептелген Фьючерстерді орындау

Әрбір Фьючерс үшін 5 теңге

Орындалған Фьючерс бойынша міндеттемелер ескерілген позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

12

Негізгі активі астық болып табылатын жеткізілетін Фьючерстерді орындау

Әрбір Фьючерс үшін 125 теңге

Орындалған Фьючерс бойынша міндеттемелер ескерілген позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

13

Негізгі активі Фьючерс болып табылатын Опциондарды орындау

Әрбір Опцион үшін 2 теңге

Орындалған Опцион бойынша міндеттемелер ескерілген позиция тіркелімінің бөліміндегі кодпен сәйкес келетін код ақша тізілімінің бөлімінде есепке алынады.

14

Сауда шотының кодын тіркеу

Әрбір сауда шотының коды үшін 2000 теңге

Клиринг қатысушысынан бір уақытта алынады

15

Сауда шотының коды бойынша есеп жүргізу

Әрбір сауда шотының коды үшін 2000 теңге

Есепті жүргізудің нақты күндерінің санына қарамастан (толық немесе ішінара ай үшін) клиринг қатысушысынан ай сайын алынады.


ҚАЙТАРЫЛУҒА ТИІС КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ШЫҒЫНДАРЫ

Қызмет атауы
ҚҚС қосқандағы тариф Ескерту

1.

15.00-ге дейін жүзеге асырылған транзакциялары бойынша қызмет көрсетуші банктің қызметтерін өтеу (шұғыл режимде жүзеге асырылады – бір сағатқа дейін)
Әрбір транзакция үшін 2500 теңге
Клиринг қатысушысының жазбаша сұранысы негізінде алынады
2. Возмещение услуг обслуживающего банка по его транзакциям, проводимым с 16.00-17.00
Әрбір транзакция үшін 2500 теңге
Клиринг қатысушысының жазбаша сұранысы негізінде алынады
3. Возмещение услуг обслуживающего банка по его транзакциям, проводимым с 17.00-18.00, проводимым Әрбір транзакция үшін 5000 теңге
Клиринг қатысушысының жазбаша сұранысы негізінде алынады (банктің техникалық мүмкіндігі болған жағдайда жүзеге асырылады)
4. Возмещение услуг обслуживающего банка по конвертации тенге в иностранную валюту и по проведению переводных операций, связанных с обслуживаем денежных средств полученных в иностранной валюте
Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес
Клиринг қатысушысының жазбаша сұранысы негізінде алынады
* Фьючерстік келісімшарттар үшін – бір Сауда күні ішінде фьючерстік келісімшарт бойынша позицияның ашылуына және жабылуына әкелетін мекенжайсыз мәмілелер. Опциондар үшін скальпингтік мәмілелер мекенжайсыз мәмілелер болып табылады, егер опциондар бір Сауда күні ішінде орындалса, базалық актив бойынша қарама-қарсы позициялардың ашылуына мүмкіндік әкеледі.

Сауда шотының коды бойынша есеп жүргізу

Сауда шотының коды бойынша есеп жүргізу келесі қызметтерді қамтиды:

1

«ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ биржалық сауда-саттықта жасалған Шарттардан міндеттемелерді клирингке жіберу.

1.1

Сатушы осы биржалық тауарды жеткізуді бақылаушы болып табылмаса, биржалық тауар келісімшарттары бойынша міндеттемелерді клирингке жіберу.

1.2

Сатушы осы биржалық тауарды жеткізуді бақылаушы болып табылса, биржалық тауар келісімшарттары бойынша міндеттемелерді клирингке жіберу.

2

Клиринг қатысушыларының кіріс құжаттарын орындау:

2.1

Биржалық қамтамасыз ету үшін төлем ретінде төлем тапсырмалары (арнайы аукцион және қосарлы қарсылама анонимді аукцион) және қосарлы қарсылама анонимді аукцион мәмілелері бойынша толық төлем (электронды құжат түрінде)

2.2

Ақша жіберуші банктің мөрімен қағаз түрінде

3

Ақша қаражатты қайтару туралы өтініштерді қабылдау және өңдеу, ақша қаражатын алу үшін төлемдерді жүзеге асыру:

3.1

Ақша қаражатты қайтару туралы өтініштерді қабылдау және өңдеу, биржалық қамтамасыз етуді қайтару бойынша төлемдерді жүзеге асыру және мәмілелер бойынша толық төлемді аудару (арнайы аукцион және қосарлы қарсылама анонимді аукцион)

Электронды құжат түрінде жүзеге асырылады.

3.2

Клирингтік орталықтың қатысуымен төлем жасай отырып, мәмілелер бойынша есеп айырысу: биржалық мәміле мен келісім шарттарына сәйкес ақшалай міндеттемелер бойынша төлемдерді жүзеге асыру, тауарлардың жеткізілуін бақылау (мерзімдері, көлемі, құны және басқа да параметрлері бойынша биржалық мәмілелер және келісімдер)

Электронды құжат түрінде жүзеге асырылады.

4

Клиринг қатысушыларының сұранысы бойынша есеп беру құжаттарын ұсыну

4.1

электронды құжаттар түрінде

4.2

қағаз түрінде

5

Өзара есеп айырысуларды салыстыру актілерін ұсыну

5.1

Клиринг қатысушыларымен бірге

5.2

Клиринг қатысушыларымен және олардың клиенттерімен бірге

6

Аукцион жеңімпазының биржалық қамтамасыз ету блогін шешу үшін арнайы аукционда клиринг қатысушылары ұсынған жеткізу шарттарын тексеру (Биржаға берілген мәміленің орындалуы туралы есепке сәйкес)