ҚРҰБ ставкасы 04.02.2023
USD: 458.69 RUB: 6.52
Сайт мәзірі
Ішкі нормативтік құжаттар

Ішкі нормативтік құжаттар

Биржалық сауда ережелерін іске асыру Регламенті
Қазіргі басылым
PDF Биржалық сауда қағидаларын іске асыру бойынша «ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ-ң регламенті Директорлар Кеңесінің шешімімен бекітілген, 12.09.2022 жылғы №321 хаттамасы (pdf, 614 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX 1 Қосымшасы. Дауларды реттеудің наразылық тәртібі туралы ережесі (docx, 16 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX 2 Қосымшасы. 1 үлгі нысаны (өтінім) (docx, 29 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
XLSX 2 Қосымшасы. 2-5 үлгілік нысандары (xlsx, 23 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
Күші жойылды
PDF "ЕСЖ " тауар биржасы " АҚ биржалық сауда ережесі Директорлар Кеңесінің 2019.10.04 жылғы №224 хаттамасымен бекітілген (pdf, 426 Кб) Период действия: с 24.12.2021 11:13:00 по 19.09.2022 11:14:00
PDF "ЕСЖ " тауар биржасы " АҚ биржалық сауда ережесі Директорлар Кеңесінің 2019.10.04 жылғы №224 хаттамасымен бекітілген (pdf, 427 Кб) Период действия: с 04.10.2019 11:15:00 по 23.12.2021 11:15:00
Мүшелерді аккредиттеу, аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттары
Қазіргі басылым
PDF «ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ мүшелерін аккредиттеу, олардың аккредиттеуін тоқтата тұру және тоқтату шарттары, Директорлар Кеңесінің 2022.09.12 №321 хаттамасымен бекітілген. (pdf, 502 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
DOCX 1 Қосымша. ЕСЖ тауар биржасы АҚ мүшелігіне кіру туралы өтініш (docx, 16 Кб)
DOCX 2 Қосымша. ЕСЖ тауар биржасы АҚ мүшелігіне кіретін уміткердің сауалнамасы (docx, 55 Кб)
DOCX 2.1 Қосымша. Бенефициарлық меншік иесінің сауалнамасы (docx, 77 Кб)
DOCX 3 Қосымша. Трейдер тізімі (docx, 18 Кб)
Күші жойылды
PDF "ЕСЖ "тауар биржасы" АҚ брокерлерді (дилерлерді) аккредиттеу ережесі (pdf, 1248 Кб) Период действия: с 05.01.2022 12:13:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF "ЕСЖ "тауар биржасы" АҚ брокерлерді (дилерлерді) аккредиттеу ережесі (pdf, 1232 Кб) Период действия: с 18.03.2021 12:13:00 по 04.01.2022 17:31:00
Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары
Қазіргі басылым
PDF САУДАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ШЕШІМІМЕН, 2009.09.21 №17 ХАТТАМАСЫМЕН БЕКІТІЛГЕН, 22.12.2022 БОЙЫНША ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРМЕН (pdf, 1720 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
PDF 1 Қосымшасы. Сауда-саттыққа қол жеткізу туралы өтініш (pdf, 307 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
DOCX 2 Қосымшасы. Сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету туралы шарты (docx, 109 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
DOC 3 Қосымшасы. Сауда-саттыққа қатысушы трейдерге беретін сенімхат нысаны (doc, 52 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
PDF 5 Қосымшасы. Сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге арналған тарифтері (pdf, 407 Кб) Действует с 04.01.2023 00:05:00
Күші жойылды
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1898 Кб) Период действия: с 20.09.2022 00:05:00 по 03.01.2023 14:32:00
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1516 Кб) Период действия: с 05.01.2022 11:42:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF Сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары, Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2009.09.21 №17 хаттамасымен бекітілген (pdf, 1516 Кб) Период действия: с 01.06.2020 11:42:00 по 04.01.2022 17:43:00
Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары
Қазіргі басылым
PDF Ақпараттық техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары Директорлар Кеңесінің шешімімен, 2011.10.18 №57 хаттамасымен бекітілген (pdf, 497 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
PDF 2 Қосымшасы. Қызметтер тізімі (pdf, 292 Кб) Действует с 05.01.2022 12:02:00
PDF 3 Қосымшасы. Клиенттік бөлімді орнату үшін қажетті бағдарламалық және техникалық құралдарға қойылатын талаптар тізбесі (pdf, 429 Кб) Действует с 05.01.2022 12:02:00
PDF 4 Қосымшасы. ЭҚА жүйесіне кіру туралы өтініш (pdf, 216 Кб) Действует с 01.06.2014 12:02:00
Күші жойылды
PDF Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары (pdf, 496 Кб) Период действия: с 05.01.2022 12:02:00 по 19.09.2022 23:59:00
PDF Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету шарттары (pdf, 354 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:05:00
PDF 2 Қосымшасы. Қызметтер тізімі (pdf, 194 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:06:00
PDF 3 Қосымшасы. Клиенттік бөлімді орнату үшін қажетті бағдарламалық және техникалық құралдарға қойылатын талаптар тізбесі (pdf, 139 Кб) Период действия: с 01.06.2014 12:02:00 по 04.01.2022 18:08:00
Ішкі бақылау ережелері
Қазіргі басылым
PDF "ЕСЖ" Тауар биржасы" АҚ және "ЕСЖ Клирингтік орталығы"ЖШС КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚмақсатындағы ішкі бақылау қағидалары (pdf, 10473 Кб) Действует с 12.10.2022 09:00:00
Күші жойылды
PDF "ЕСЖ" Тауар биржасы" АҚ және "ЕСЖ Клирингтік орталығы"ЖШС КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚмақсатындағы ішкі бақылау қағидалары (pdf, 3989 Кб) Период действия: с 01.04.2022 09:00:00 по 11.10.2022 18:00:00
Биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті
Қазіргі басылым
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы" АҚ-да биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті, Басқарманың 2022.09.08 №1612 хаттамасымен бекітілген (pdf, 482 Кб) Действует с 20.09.2022 00:05:00
Күші жойылды
PDF Биржадан тыс мәмілелерді тіркеу Регламенті (pdf, 559 Кб) Период действия: с 24.09.2019 13:44:00 по 19.09.2022 23:55:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ клиенттерінің сауда терминалдарын пайдалануына арналған шектеулер Басқарманың 2022.10.18 №57 хаттамасымен бекітілген (pdf, 376 Кб)
PDF Брокерлік (дилерлік) этика кодексі, Басқарманың 2016.11.28 № 901 хаттамасымен бекітілген (pdf, 170 Кб) Действует с 05.12.2010 12:02:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ биржалық мәмілелерін жою тәртібі, Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (PDF, 244 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF "ЕСЖ" тауар биржасы " АҚ-да қаржылық тұрақтылықты айқындау регламенті Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (pdf, 287 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы үлгілік стандарттары, Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (pdf, 234 Кб) Действует с 20.09.2022 09:00:00
PDF "Еуразиялық сауда жүйесі "тауар биржасы" АҚ биржалық сауданы бұзушылардың тізбесін қалыптастыру қағидалары, Басқарманың 2022.09.07 №1611 хаттамасымен бекітілген (PDF, 260 Кб)